Er wordt steeds eerst een eerste consulatie gepland. Deze consultatie duurt ongeveer een uur en is noodzakelijk om alle informatie te kunnen verzamelen om je zo goed mogelijk verder te kunnen helpen.   

Na de eerste consultatie volgen (indien gewenst) de opvolgconsultaties. Hoeveel consultaties nodig zijn en wanneer, wordt altijd samen met jou besproken. 

Huisbezoeken of online afspraken zijn mogelijk. Dit is echter alleen voor opvolgconsultaties. Huisbezoeken kun je niet online vastleggen.